Η εταιρεία

Η Industrial Expertise PI έχοντας εις βάθος εξειδίκευση και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών παρέχει καινοτόμες βιομηχανικές λύσεις. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο επικεντρώνεται στον εντοπισμό των αναγκών του πελάτη μας, τόσο τεχνικών όσο και λειτουργικών, και κατ’ επέκταση στην προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων.

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στη συνεργασία με τους πελάτες μας και όχι στην απλή παροχή  υπηρεσιών σε αυτούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ευελιξία μας  και στη συνεχή αναζήτηση των βέλτιστων τεχνικών / τεχνολογικών λύσεων.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας τις πιο πρόσφατες και πιο εξελιγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες και  είμαστε πάντα διαθέσιμοι να τους εξοικειώσουμε με τα οφέλη της ενσωμάτωσής τους.

Κάθε πρότασή μας, συνοδεύεται από ένα πλάνο που χαρακτηρίζεται από  σαφήνεια ως προς την προετοιμασία, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της κάθε εφαρμογής ξεχωριστά, ενώ  είμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε όλα τα παραπάνω στάδια, και πέραν αυτών.

Υπηρεσίες